Skip to content

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Kurs i vanntilvenning

Oppstart 20. oktober

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Kurs i vanntilvenning

Oppstart 10. februar

Kurs i vanntilvenning høst 2021

Kurs i vanntilvenning Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i tre nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved
Les mer

Meld deg på i dag

Siste saker

Lisa Velde

Svømmeinstruktør søkes

Svømmeinstruktør søkes AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming søker svømmeinstruktør som har fylt 18 år for svømmeopplæring og andre svømmeaktiviteter for barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 –
Les mer
Svømmehall

Ny tid for oppstart

Ny tid for oppstart Til alle medlemmer i Skjetten Svømming og alle svømmeinteresserte i AIL Skjetten Sportsklubb På grunn av koronapandemien som har herjet siden mars 2020, så har klubben
Les mer
Unger ved vannkanten

Kurs i vanntilvenning

Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i to nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.
Les mer

Svømming på Skjetten i snart 50 år

Foruten svømmeopplæring og treningspartier, har Skjetten Sportsklubb (inkludert Valstad IF og Skjetten IL) helt siden 1974 lagt til rette for å kunne tilby befolkningen på Skjetten et bredt spekter av varierte lavterskelaktiviteter som morgensvømming, pensjonistsvømming, folkebad og vanngymnastikk i Skjetten svømmehall.

Befolkningen på Skjetten har gjennom alle år siden Skjetten svømmehall ble ferdigstilt i 1972, sluttet sterkt opp om svømmeaktivitetene og -idretten organisert av Skjetten Sportsklubb.

Skjetten Sportsklubb starter høsten 2020 opp med svømmeopplæring av barn og unge. Ambisjonen i årene fremover er å bygge ut tilbudet av ulike svømmeaktiviteter innenfor rammen av en breddeklubb i tråd med behovet og etterspørselen i befolkningen på Skjetten.