Skip to content

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Kurs i vanntilvenning

Oppstart 10. mai 2023

Åpen svømmehall
Åpen svømmehall, Skjetten svømmehall, Søndager 12:00-14:00
Les mer

Meld deg på i dag

Siste saker

 Svømmekurs/svømmetrening for menn
 Svømmekurs/svømmetrening for menn AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming tilbyr i perioden 4. september til 2. oktober svømmekurs/svømmetrening for menn.  Kurset går over 5 søndager med oppstart første gang søndag
Les mer
Svømmekurs for menn med flerkulturell bakgrunn
Svømmekurs for menn med flerkulturell bakgrunn A/L Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming tilbyr i perioden 8. mai til 12. juni 2022 svømmekurs for menn med flerkulturell bakgrunn. Hvert kurs går
Les mer
Skjetten Svømming søker instruktører
AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming utvider virksomheten med svømmeopplæring og vanntilvenning av barn og unge samt andre svømmerelaterte aktiviteter.
Les mer

Svømming på Skjetten i snart 50 år

Foruten svømmeopplæring og treningspartier, har Skjetten Sportsklubb (inkludert Valstad IF og Skjetten IL) helt siden 1974 lagt til rette for å kunne tilby befolkningen på Skjetten et bredt spekter av varierte lavterskelaktiviteter som morgensvømming, pensjonistsvømming, folkebad og vanngymnastikk i Skjetten svømmehall.

Befolkningen på Skjetten har gjennom alle år siden Skjetten svømmehall ble ferdigstilt i 1972, sluttet sterkt opp om svømmeaktivitetene og -idretten organisert av Skjetten Sportsklubb.

Skjetten Sportsklubb starter høsten 2020 opp med svømmeopplæring av barn og unge. Ambisjonen i årene fremover er å bygge ut tilbudet av ulike svømmeaktiviteter innenfor rammen av en breddeklubb i tråd med behovet og etterspørselen i befolkningen på Skjetten.