Kurs i vanntilvenning høst 2021

Kurs i vanntilvenning

Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i tre nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Hvert kurs går over sju kvelder og foregår i Skjetten svømmehall på onsdager, med oppstart onsdag 20. oktober og avslutning 1. desember 2021. Kursets varighet er 30 minutter i vann og tidsintervallene for deltagelse på ett av de tre ferdighetsnivåene er:

Vanntilvenning 1: Onsdager, fremmøte kl. 17.00

Vanntilvenning 2: Onsdager, fremmøte kl. 17.40

Vanntilvenning 3: Onsdager, fremmøte kl. 18.20

Veiledende mål for ferdighetsnivåene

Vann tilvenning 1:

 • Se under vann
 • Dykke
 • Orientere seg under vann ved å hente synke-leker
 • Hoppe fra kanten uten voksenhjelp
 • Flyte i sjøstjerne
 • Flyte i pil på magen og ryggen

Vann tilvenning 2:

 • Flyte i pil på magen og ryggen
 • Pil med crawlbeinspark på magen og ryggen
 • Ligge i pil på magen – dreie til ryggen
 • Hoppe fra kanten – flyte i pil på magen – crawlbeinspark 
 • Hoppe fra kanten – pil med crawlbeinspark – dreie til ryggen
 • Sittende/knestående stup

Vann tilvenning 3:

 • Supermann på mage – oppbyggende crawl
 • Supermann på rygg – oppbyggende rygg svømming
 • Crawl armtak
 • Crawl svømming 12,5m
 • Rygg svømming 12,5m
 • Stupe sittende eller fra knærne på dypt vann
 • Stupe – svømme 12,5 m crawl deretter 12,5m rygg svømming

Prisen for hvert vanntilvenningskurs er kr. 700,-. Medlemskontingenten på kr. 50,- for dekning under NIFs barneidrettsforsikring i Gjensidige, blir fakturert særskilt og MÅ betales for at barnet skal være
forsikret.

Påmelding til kurset innen 18. oktober kan du gjøre på siden nedenfor eller ved henvendelse til Lisa Velde etter kl. 17.00 på mobil 414 19 061 eller epost svomming@ssk.no. Lisa kan også svare på spørsmål vedrørende opplegg og gjennomføring av kursene.

Velkommen til vanntilvenningskurs

Meld deg på her:

Eks. 01.02.2011

Svømmeinstruktør søkes

Lisa Velde

Svømmeinstruktør søkes

AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming søker svømmeinstruktør som har fylt 18 år for svømmeopplæring og andre svømmeaktiviteter for barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 – 20.00, samt planleggingstid.

Er du interessert, men mangler nødvendig autorisasjon som svømmeinstruktør, spanderer vi tilstrekkelig utdanning via Norges Svømmeforbund.

Du bør ha godt humør, være omgjengelig og ha gode lederegenskaper.

Konkurransedyktig lønn. Tiltredelse snarest.

Politiattest må fremlegges ved eventuelt tiltredelse.

Lisa Velde

For nærmere informasjon, vennligst kontakt hovedinstruktør Lisa Velde på mobil: 414 19 061. Søknad sendes svomming@ssk.no

Ny tid for oppstart

Svømmehall
Svømmehall

Ny tid for oppstart

Til alle medlemmer i Skjetten Svømming og alle svømmeinteresserte i AIL Skjetten Sportsklubb

På grunn av koronapandemien som har herjet siden mars 2020, så har klubben ikke fått
gjennomført de ønskede og planlagte kursaktiviteter slik vi hadde lagt opp til, verken i 2020 eller så langt i 2021.

Skjetten Svømmehall, hvor Skjetten svømming er tildelt timer, er for øvrig stengt fra uke 20 gjennom sommeren, for rehabilitering. Dette medfører at vi uansett ikke kan starte opp med nye kurs før skolestart til høsten.

Administrasjonen/kursansvarlig vil informere om kursoppstart på klubbens hjemmeside og på Facebook så fort vi har fått klarhet i kommunens timefordeling i svømmehallen.

Skjetten Svømming ønsker alle en riktig god og aktiv sommer

 

Med svømmehilsen

AIL Skjetten Sportsklubb/svømmegruppa
svomming@ssk.no   

Kurs i vanntilvenning

Unger ved vannkanten

Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i to nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Continue reading

Ønsker velkommen

Svømmeinstruktører

Svømmeinstruktørene Sofia og Lisa ønsker barn og foresatte velkommen til nye svømmekurs i Skjetten svømmehall. Først på programmet står kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år, med oppstart 10. februar.

Continue reading

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Covid

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Covid

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune 06. januar at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. 

Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.

Svømmekursene blir utsatt grunnet de nye strenge smitteverntiltakene. Vi vil gi ny informasjon når vi vet mer når kursene igjen kan starte.

AIL Skjetten Sportsklubb/svømmegruppa.

Skjetten Svømming søker svømmeinstruktører

AIL Skjetten Sportsklubb søker svømmeinstruktører som har fylt 18 år for svømmeopplæring og andre svømmeaktiviteter for barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 – 19.00, samt planleggingstid.

Er du interessert, men mangler nødvendig autorisasjon som svømmeinstruktør, spanderer vi tilstrekkelig utdanning via Norges Svømmeforbund.

Du bør ha godt humør, være omgjengelig og ha gode lederegenskaper.

Konkurransedyktig lønn. Tiltredelse snarest.

Politiattest må fremlegges ved eventuelt tiltredelse.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Tore Hauglie +47 930 96 461 . Søknad sendes post@ssk.no