Skip to content

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Covid

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune 06. januar at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. 

Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.

Svømmekursene blir utsatt grunnet de nye strenge smitteverntiltakene. Vi vil gi ny informasjon når vi vet mer når kursene igjen kan starte.

AIL Skjetten Sportsklubb/svømmegruppa.