Skip to content

Kurs i vanntilvenning

Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i tre nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Hvert kurs går over sju kvelder og foregår i Skjetten svømmehall på onsdager, med oppstart onsdag 20. oktober og avslutning 1. desember 2021. Kursets varighet er 30 minutter i vann og tidsintervallene for deltagelse på ett av de tre ferdighetsnivåene er:

Vanntilvenning 1: Onsdager, fremmøte kl. 17.00

Vanntilvenning 2: Onsdager, fremmøte kl. 17.40

Vanntilvenning 3: Onsdager, fremmøte kl. 18.20

Veiledende mål for ferdighetsnivåene

Vann tilvenning 1:

 • Se under vann
 • Dykke
 • Orientere seg under vann ved å hente synke-leker
 • Hoppe fra kanten uten voksenhjelp
 • Flyte i sjøstjerne
 • Flyte i pil på magen og ryggen

Vann tilvenning 2:

 • Flyte i pil på magen og ryggen
 • Pil med crawlbeinspark på magen og ryggen
 • Ligge i pil på magen – dreie til ryggen
 • Hoppe fra kanten – flyte i pil på magen – crawlbeinspark 
 • Hoppe fra kanten – pil med crawlbeinspark – dreie til ryggen
 • Sittende/knestående stup

Vann tilvenning 3:

 • Supermann på mage – oppbyggende crawl
 • Supermann på rygg – oppbyggende rygg svømming
 • Crawl armtak
 • Crawl svømming 12,5m
 • Rygg svømming 12,5m
 • Stupe sittende eller fra knærne på dypt vann
 • Stupe – svømme 12,5 m crawl deretter 12,5m rygg svømming

Prisen for hvert vanntilvenningskurs er kr. 700,-. Medlemskontingenten på kr. 50,- for dekning under NIFs barneidrettsforsikring i Gjensidige, blir fakturert særskilt og MÅ betales for at barnet skal være
forsikret.

Påmelding til kurset innen 18. oktober kan du gjøre på siden nedenfor eller ved henvendelse til Lisa Velde etter kl. 17.00 på mobil 414 19 061 eller epost svomming@ssk.no. Lisa kan også svare på spørsmål vedrørende opplegg og gjennomføring av kursene.

Velkommen til vanntilvenningskurs

Meld deg på her:

Eks. 01.02.2011