Skip to content
Svømmehall

Ny tid for oppstart

Til alle medlemmer i Skjetten Svømming og alle svømmeinteresserte i AIL Skjetten Sportsklubb

På grunn av koronapandemien som har herjet siden mars 2020, så har klubben ikke fått
gjennomført de ønskede og planlagte kursaktiviteter slik vi hadde lagt opp til, verken i 2020 eller så langt i 2021.

Skjetten Svømmehall, hvor Skjetten svømming er tildelt timer, er for øvrig stengt fra uke 20 gjennom sommeren, for rehabilitering. Dette medfører at vi uansett ikke kan starte opp med nye kurs før skolestart til høsten.

Administrasjonen/kursansvarlig vil informere om kursoppstart på klubbens hjemmeside og på Facebook så fort vi har fått klarhet i kommunens timefordeling i svømmehallen.

Skjetten Svømming ønsker alle en riktig god og aktiv sommer

 

Med svømmehilsen

AIL Skjetten Sportsklubb/svømmegruppa
svomming@ssk.no