Skip to content

Svømming uavbrutt i snart 50 år

Inkludert sammenslåingen av Valstad IF og Skjetten IL til Skjetten Sportsklubb, har Skjetten Sportsklubb organisert svømmeidrett uavbrutt siden 1974.

Foruten svømmeopplæring og treningspartier, har sportsklubben i samarbeid med Skedsmo kommune og Skedsmo Idrettsråd lagt til rette for å kunne tilby befolkningen på Skjetten et bredt spekter av varierte lavterskelaktiviteter som morgensvømming, pensjonistsvømming, folkebad og vanngymnastikk i Skjetten svømmehall. Befolkningen på Skjetten har gjennom alle år siden Skjetten svømmehall ble ferdigstilt i 1972, sluttet sterkt opp om svømmeaktivitetene og -idretten organisert av Skjetten Sportsklubb.

Etter at kommunen hadde holdt Skjetten svømmehall stengt i flere år av økonomiske grunner på midten av 90-tallet, bevilget Skjetten Sportsklubb nesten 5 millioner kroner til rehabilitering og løpende driftsmidler for en tiårsperiode, slik at svømmehallen igjen kunne brukes til svømmeopplæring og idrettslige aktiviteter av barn og voksne på Skjetten.

Om organisert svømmeidrett i AIL Skjetten Sportsklubb

AIL Skjetten Sportsklubb stiftet SSK Skjetten Svømming 19. desember 2000 som et særidrettslag for å ta svømmeidretten på Skjetten til nye høyder. Etter mange suksessrike år ble SSK Skjetten Svømming avviklet som selvstendig idrettslag ved fusjonen med AIL Skjetten Sportsklubb 31. august 2019.

Årsmøtet i AIL Skjetten Sportsklubb vedtok 7. mai 2020 å opprette en svømmegruppe for å videreføre den organiserte svømmeidretten i Skjetten Sportsklubb. AIL Skjetten Sportsklubb v/svømmegruppa («nye» Skjetten Svømming) er opptatt som medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og Akershus Svømmekrets.