Skip to content

Svømmekurs for menn med flerkulturell bakgrunn

A/L Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming tilbyr i perioden 8. mai til 12. juni 2022 svømmekurs for menn med flerkulturell bakgrunn.

Hvert kurs går over 6 søndager med oppstart første gang søndag 8. mai og foregår i svømmehallen på Vigernes skole i Lillestrøm, Vigernesgata 1.

Kursets varighet er 50 minutter og tidsintervallene for deltagelse på ett av de to kursene er:

  • Kurs 1: søndager, start kl. 13.00 (fremmøte kl. 12.45)
  • Kurs 2: søndager, start kl. 14.00 (fremmøte kl. 13.45)

Det vil være plass til 10 deltakere på hvert kurs.

Deltakeravgiften pr. kurs er satt til kr. 100,- som bl.a. inkluderer medlemsavgift, forsikring og materiell.

Kursene vil bli ledet av mannlig svømmeinstruktør.

Påmelding til kurset innen 1. mai skjer ved henvendelse til kursansvarlig Wenche Vatne på e-post wenvatne@gmail.com. Wenche kan også svare på spørsmål om opplegg og gjennomføring av kursene.

Velkommen til svømmekurs😊