Skip to content

Kurs i vanntilvenning

Skjetten Svømming tilbyr nye kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen fra 6 år og eldre. Kurset er inndelt i fem nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Hvert kurs går over sju kvelder og foregår i Skjetten svømmehall på onsdager, med oppstart onsdag 29. mai 2024. Kursets varighet er 30 minutter i vann og tidsintervallene for deltagelse på ett av de fem ferdighetsnivåene er:

Vanntilvenning 1: Onsdager, fremmøte kl. 17.00

Vanntilvenning 2: Onsdager, fremmøte kl. 17.40

Vanntilvenning 3: Onsdager, fremmøte kl. 18.15

Vanntilvenning 4: Onsdager, fremmøte kl. 18.45

Vanntilvenning 5: Onsdager, fremmøte kl. 19.15

Veiledende mål for ferdighetsnivåene

Vann tilvenning 1:

 • Se under vann
 • Dykke
 • Orientere seg under vann ved å hente synke-leker
 • Hoppe fra kanten uten voksenhjelp
 • Flyte i sjøstjerne
 • Flyte i pil på magen og ryggen

Vann tilvenning 2:

 • Flyte i pil på magen og ryggen
 • Pil med crawlbeinspark på magen og ryggen
 • Ligge i pil på magen – dreie til ryggen
 • Hoppe fra kanten – flyte i pil på magen – crawlbeinspark 
 • Hoppe fra kanten – pil med crawlbeinspark – dreie til ryggen
 • Sittende/knestående stup

Vann tilvenning 3:

 • Supermann på mage – oppbyggende crawl
 • Supermann på rygg – oppbyggende rygg svømming
 • Crawl armtak
 • Crawl svømming 12,5m
 • Rygg svømming 12,5m
 • Stupe sittende eller fra knærne på dypt vann
 • Stupe – svømme 12,5 m crawl deretter 12,5m rygg svømming

Vann tilvenning 4:

 • Kick/delfin bevegelse
 • Svømme 12,5m brystbeinspark
 • Svømme 12,5m en-arms Butterfly
 • Svømme 12,5m grov-koordinert Butterfly
 • Svømme 12,5m grov-koordinert bryst

Vann tilvenning 5:

 • Svømme 5m kick/delfin bevegelse under vann med fraspark
 • Svømme 25m bryst
 • Stupe, kick og svømme 25 crawl
 • Ryggstart – svømme 25m rygg
 • Livredning

Prisen for hvert vanntilvenningskurs er kr. 770,-. Medlemskontingenten på kr. 100,- for dekning under NIFs barneidrettsforsikring i Gjensidige, blir fakturert særskilt og betales for at barnet skal være forsikret.

Påmelding til kurset innen 27. mai kan du gjøre på siden nedenfor eller ved henvendelse til Lisa Velde etter kl. 17.00 på mobil 414 19 061 eller epost svomming@ssk.no. Lisa kan også svare på spørsmål vedrørende opplegg og gjennomføring av kursene.

Velkommen til vanntilvenningskurs

Meld deg på her:

Eks. 01.02.2011